Magyar Vasúttörténeti Park

A Magyar Vasúttörténeti Park Közép-Európa legnagyobb interaktív vasúti emlékparkja. A világviszonylatban is egyedülálló múzeum 2000. június 14-én nyitotta meg kapuit Budapest XIV. kerületében. A 70.000 négyzetméter alapterületű Vasúttörténeti Parkban több mint 100 vasúti jármű, valamint a vasút üzemeltetéséhez szükséges berendezések tekinthetők meg.

Az park célja megkedveltetni a vasutat és bemutatni történetét a látogatóknak. A járműállomány az 1870-es gőzmozdonyoktól a nagy teljesítményű villamos mozdonyokig mutatja be a vasút fejlődését. Létrehozásakor fontos szempont volt, hogy a park ne csak kiállításként funkcionáljon, hanem minél több kipróbálható berendezés kerüljön bemutatásra.

A Magyar Vasúttörténeti Park alapkövét 1999. november 22-én rakták le, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, a MÁV Rt. és a MÁV Nosztalgia Kft. támogatásával közel nyolc hónap alatt megvalósult a beruházás. A Vasúttörténeti Park 2012. április 1-től teljesen önállóan, saját munkaszervezetével önálló jogi személyként működik. Fenntartója a Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány.

A Vasúttörténeti Park története egészen 1911-ig nyúlik vissza, amikor az Északi Vontatási Telepen megépítették a 34 állásos körfűtőházat, majd mellet egy kisebb, 24 állásos létesítményt.

Magyar Vasúttörténeti Park

A járművek jelentős része még ma is üzemképes, melyek alkalmanként a park rendezvényein működés közben is megtekinthetők, vezethetők.


Szabadtéri mozdonypark

A Szabadtéri mozdonypark a második világháborúban elpusztult egykori körfűtőház helyén lett kialakítva. Az "A" fordító körüli kiállítótér a Magyarországon üzemelt gőzmozdonyok fejlődését mutatja be. Megtalálható többek között minden idők legnagyobb magyar gőzmozdonya, a 303-as sorozat második gépe, valamint a legutolsóként legyártott magyar gőzmozdony is.

Magyar Vasúttörténeti Park Magyar Vasúttörténeti Park Magyar Vasúttörténeti Park - Szabadtéri mozdonypark

A 20. század elején fellendülő hazai gőzmozdony gyártás emlékei a 342-es, 442-es, 376-os szertartályos, és a 328-as gőzmozdonyok is helyet kaptak kiállított példányok között.

Magyar Vasúttörténeti Park
A 376,615 pályaszámú mozdony 1911-ben épült a MÁV Gépgyárban telített gőzű, kompaund gépezetű mozdonyként, 2781 gyári- és 376, 202 pályaszámmal. Később a Szombathelyi Főműhely átépítette túlhevített gőzű ikergépezetű mozdonnyá, pályaszáma ekkor lett 376, 615. A kiállításra a felújította a MÁV balassagyarmati Gépészeti Főnökség 2001-ben.

A Magyarországon legutolsó, 7558-ikként legyártott gőzmozdony a 375.1032 pályaszámú Szertartályos mellékvonali mozdony.

Magyar Vasúttörténeti Park
A 375,1032 pályaszámú mozdony 1959 márciusában készült el a MÁVAG budapesti üzemében. 2009-ben a jármű üzembe helyezésének 50. évfordulója tiszteletére felújították az Istvántelki gőzösjavító műhelyben. A típus három alapváltozatából 1907 és 1959 között a MÁV Északi és Istvántelki főműhelyeiben összesen 586 darab készült.

Máv 424 sorozat

A 424-es gőzmozdony külön említést érdemel, mivel egy legendás járműtípus, egykor a magyar ipar büszkesége volt. Gyártását a I. világháború után rendelte meg az államvasutak. A Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak 1924-től gyártotta a 424-es sorozatú, 2’D tengely elrendezésű, univerzális, túlhevítős gőzmozdonyát.

424-es gőzmozdonyok

A magyar gőzmozdonyok közül a 424-es volt a legsikeresebb. 1958-ig összesen 514 darabot gyártottak, ebből 149-et külföldi megrendelésre. A 424-esek az 1920-as évektől a személyvonati gőzvontatás 1984-es megszűnéséig álltak üzemben, becézték őket Bivalynak, Nurminak, külföldön Vitéznek.

A 14 bar gőznyomással 1350 lóerő teljesítményre képes mozdonyok 21 köbméter vízkészlettel, 9 tonna tüzelőkészlettel rendelkeztek, megengedett csúcssebességük 90 km/h volt.

A Magyar Vasúttörténeti Parkban 3 darab 424-es gőzmozdony található, a 424,001, a 424,247, és a 424,365 pályaszámú, melyből egy (424,247) még üzemképes.

A Magyar Királyi Államvasutak 424,001 pályaszámú gőzmozdonya.

424-es Mozdony - Vasúttörténeti Park
A mozdonyt a Magyar Királyi Állami gépgyár gyártotta 1924-ben Budapesten. Magyarországa a Horvát Vasutak segítségével került vissza. Felújítására 1998-ban került sor Nagykanizsán.

A Magyar Királyi Államvasutak 424,365 pályaszámú gőzmozdonya.

424-es Mozdony - Vasúttörténeti Park
A 424,365-ös pályaszámú gőzmozdony 1958-ban épült Budapesten 7561 gyári számmal, mint a típus utolsó, 365-ik darabja. Utolsó állomáshelye Székesfehérvár vontatási főnökség, ahol 1986 augusztus 28-án selejtezték. A Magyar Vasúttörténeti Parkban 2005 tavaszától látható.

A szabadtéri mozdonyparkban találunk még a II. világháború után Magyarországra került német és amerikai mozdonyokat, tartály és szállító kocsikat is.


Körfűtőház

Az egykor Hámán Kató nevét viselő vontatási telepen két körfűtőház állt egymás mellet, melyből mára csak nagyobbik, az 1911-ben épült 34 állásos létesítmény maradt fent.

Vasúttörténeti park - Körfűtőház Magyar Vasúttörténeti Park

A nosztalgiamozdonyok ebben a körfűtőházban állomásoznak. Többek között itt látható az ország legöregebb, működő gőzmozdonya 1870-ből, a legendás Árpád motorvonat a harmincas évekből, valamint az üzemképes állapotban megőrzött Rába-Balaton motorkocsi.

MÁV 23 Pályaszámú ÁRPÁD Gyorsmotorkocsi

A Máv 23 pályaszámú gyorsmotorkocsit a Ganz gyár készítette 80143 gyári számmal 1935-ben. A motorkocsi a TAS nevet viselte.

Rába-Balaton motorvonat
Az Árpád Gyorsmotorkocsi egy áramvonalas forgóvázas gyorsmotorkocsi, korabeli szóhasználat szerint gyorssinautóbusz. A Ganz és Társa gyár követve a kor fejlesztési irányát 1934-ben két gyorssinautóbuszt épített, melyeket ÁRPÁD és ELŐD nevekkel helyeztek üzembe. A Máv a két járművet átvette, és 1940-ig további öt Árpád gyorsmotorkocsit állított üzembe.
Az Árpád típusú gyorsmotorkocsik a Budapest-Bécs utat rekord idő, 2 óra 57 perc alatt tették meg. Az Árpád típus alapozta meg a Ganz gyár világsikerét.
Kormányzati Motorkocsi

A 43-as pályaszámú kormányzati előfutó motorkocsi 1968-ban Győrben készült, mely a kormányzati utazások megkövetelt biztonságát volt hivatott szolgálni.

Magyar Vasúttörténeti Park
A jármű a felépítését tekintve sokban hasonlít a három részes motorvonathoz. A motorkocsi a kormány technikai kíséretét szállítottak és egyben biztosította a pályát, maximális sebessége 120 km/h.

Orient Csarnok

A körfűtőház Orient csarnokában láthatók a magyar és nemzetközi vasúti közlekedés történelmében kiemelkedő jelentőséggel bíró személykocsi különlegességek. Az Orient csarnok Budapest egyik legnagyobb alapterületű egybefüggő, fűthető rendezvénycsarnoka.

Orient csarnok - Magyar Vasúttörténeti Park

A személykocsi különlegességek mellet az Orient csarnokban megtekinthető a Keleti pályaudvar óriásmakettje is.

Vasúttörténeti Park - óriásmakett

A nosztalgia járművek egyik különleges darabja az 1912-ben készült Teakfa étkezőkocsi, mely a híres Orient Expressz mozdonya mögött, a Párizs-Budapest-Isztambul útvonalon számos utat megtett.

Magyar Vasúttörténeti Park

Látható még itt az 1868-ban gyártott Első Erdélyi Vasúti kocsi, a Százéves Vonat kocsijai, az 1905-ben a déli vasút részére gyártott elő II. osztályú személykocsi, valamint különböző kormányzati és különcélú kocsik.

Első Erdélyi vasúti kocsi

Az Első Erdélyi Vasút 1868-ban 17 darab szakaszos-kalauzjárdás kocsit szerzett be a Bécs-simmeringi H.D. Schmidt Vagongyártól az Arad -gyulafehérvári vonalra.

Magyar Vasúttörténeti Park Első Erdélyi Vonatkocsi

A kocsiknak 5 szakasza volt, szakaszonként 10 ülőhellyel. Az alváz teljes egészében fából épült, melynek hossza 7270 mm, szekrényszélessége 2608 mm. Az 1870-es években a kocsiba belsőtéri töltőkályhát építettek.

A Villamos és Dízel üzem elterjedése, ezzel párhuzamosan a gőzüzem megszüntetése miatt a fűtőház elvesztette jelentőségét, állapota fokozatosan leromlott. Miután 2000-ben megnyílt a Vasúttörténeti park a leromlott állapotú részek felújításra kerültek, és azóta is folyamatosan bővítik a parkot.


Külső tárolóvágányok

A Vasúttörténeti park külső tároló vágányain további személy és teherkocsi különlegességeket, kézi és motoros hajtányokat, mérőkocsikat, hóekéket, hómaró gépeket, valamint egyéb vasúti érdekességeket tekinthetünk meg. Egyes rendezvényeken még a lóvasút is működik. Nagy részük a mai napig üzemképes.

Hargita Háromrészes Motorvonat

A Gaz és Társa gyár 1944-ben három négyrészes áramvonalzott dízel motorvonatot gyártott a MÁV megrendelésére a Budapest-Sepsiszentgyörgy gyors-vonati forgalom lebonyolítására.

Hargita motorvonat

Egyet közülük átalakítottak kormányzati vonattá, kettőt az utasforgalomban állítottak szolgálatba. A kiállított darabot 1990 január 17-én törölték az állagból.

Csajka sínautó

Az igazgatósági személy-vágánykocsi feladata a pályafelügyeletet ellátó szakszemélyzet szállítása volt a budapesti vasútigazgatóság területén. A sínautót a MÁV Építőgépjavító Üzeme építette egy szovjet gyártmányú, Csajka típusú luxus személygépkocsi felhasználásával 1973-ban.

Csajka sínautó

A járművet 1991-es selejtezéséig a magasabb beosztású pályafelügyeletet végző MÁV vezetők használták. Üzemképes állapotra a MÁVGÉP Kft. állította helyre 2000-ben.

Ward-Leonard Villamos Mozdony

A V41,523 pályaszámú mozdony 1962-ben készült a Ganz-MÁVAG gyárban a Ganz Villamossági gyár villamos berendezéseivel, 88 gyári számmal. A mozdony 1962 augusztus 31-én teljesítette a hatósági járművizsgát.

Ward-Leonard mozdony - Vasúttörténeti Park

A mozdony elsősorban Budapest és Miskolc között teljesített szolgálatot. Eredeti állapotára felújította a MÁV miskolci Gépészeti Főnöksége.


Központi épület

A központi épület két kiállítási szintjén időszakos és állandó kiállítások várják a látogatókat. A tematikus tárlatok mellett egyedülálló vasútüzemi berendezések is megtekinthetők.

Vasúttörténeti Park

Kerti vasút

A Vasúttörténeti Parkban 2006-óta működik egy 184 mm nyomtávolságú kerti vasút, mely 2010-től meghosszabbított útvonalon szállítja a vendégeket. A pálya hossza 870 méter, útját 4 átjáró keresztezi. A kerti vasút próbálja hűen modellezni a valódi vasút működését, ezért a kereszteződésekben a miniatűr fénysorompók automatikusan pirosra váltva jelzik a vonat érkezését.

Magyar Vasúttörténeti Park - Kerti vasút Magyar Vasúttörténeti Park - Kerti vasút

A változatos vonalvezetésű kerti vasút nem meglepő módon igen népszerű a gyermekek körében.


Modellvasutak

A Magyar Vasúttörténeti Park területén modellvasút kiállítások is megtalálhatók. A kiállítások átalakított vasúti kocsiban, valamint a Vasútmodell házban tekinthetők meg.

Vasúttörténeti Park - Modellvasút kiállítás Vasúttörténeti park - Modellvasút kiállítás Vasúttörténeti Park - Modellvasút kiállítás

A Vasúttörténeti Park az állandó kiállításai mellet havonta több, tematikus és különleges programot kínál vendégeink. A Park területén tavasztól őszig lehetőség nyílik szabadtéri rendezvények lebonyolítására is. A gondozott park, a sétányok, valamint a játszótér ideális helyszín sátras, illetve családi rendezvényekre, esküvőkre.

A park területén ingyenes parkoló áll a látogatók rendelkezésére.

Cím: 1142 Budapest, Tatai u. 95.